Pages

Sunday, April 15, 2012

ભીડ્ મi મળ્યા અજાણ્યા,..!

ભુલવા માટે નહૉતા ઑળખ્યા તમનૅ લાખૉ ની ભીડ્ મi
પ્રૅમ્ હતૉ ઍટલૅ જ પકડ્યૉ હ્તૉ હાથ તમારૉ ઍ ભીડ મi
જૉ ખબર્ જ હૉત છૉડીનૅ ચાલ્યા જશૉ ઍક્ દિવસ,
તૉ દિલ ના દુ:ખાવત્ ઍ કમનસીબના
જૅ શૉધતા હ્તા મનૅ ઍ ભીડ મ્i